X
تبلیغات
چلیپا - شاهنامه فردوسی
نمودار شخصیتهای شاهنامه- (ادامه دارد) یکشنبه بیست و دوم آذر 1388 18:30

نوشته شده توسط حمیدرضا مشیر  | لینک ثابت |

کتاب شناخت-شاهنامه فردوسی و تراژدی آتنی یکشنبه هشتم شهریور 1388 14:37
 

شاهنامه فردوسی و تراژدی آتنی، تألیف خجسته کیا، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1369، 111 ص.

 

(پشت جلد:در این کتاب ساختار تقدیر گونه ی داستانهای پهلوانی شاهنامه از دیدگاهی نمایشی  بررسی شده است. داستانهای پهلوانی با تراژدی آتنی تفاوت های اساسی دارد. در تراژدی موجودی آرمانی نیست، بلکه به خود و نزد دیگران به مسئله تبدیل شده است. در شاهنامه، با آنکه زندگی و مرگ قهرمان در گرو سرنوشت است، و کوشیدن با تقدیر سودی ندارد، انسان مسئول است تا از تن و جان خویش مراقبت کند و در تاریکی فرو نیافتد و از خود دور نگردد.)

این کتاب نگاه نوینی به شاهنامه و موضوعات آن پرداخته است و من هم برای آشنایی پیدا کردن به این کتاب چکیده ای پیشگفتار آن را برایتان آورده ام که بیشتر با محتوای آن آشنا بشوید.

شاهنامه فردوسی نمایشگاه بزرگی است از هر آنچه ایران داشت. این کتاب تنها به گوشه باریکی از این نمایشگاه پهناور نظر  دارد- و آن بررسی ساختار تقدیر گونه داستانهای پهلوانی شاهنامه است از دیدگاه نمایشی.

این کتاب سه بخش دارد:

بخش اول- گفتاری است درباره ی ساختمان تقدیر گونه ی داستانهای پهلوانی، که نمونه ی کهن آن را در منظومه ی یادگار زریران می بینیم و بعدها نیز در تعزیه و پرده خوانی ادامه می یابد.

بخش دوم- به بررسی چند تفاوت اساسی بین تراژدی آتنی و داستانهای پهلوانی شاهنامه می پردازد.

بخش سوم- که مکمل بخش نخست است، نقش بخت ار در خوابهای شاهنامه نشان می دهد.

  

 

 

نوشته شده توسط حمیدرضا مشیر  | لینک ثابت |

داستان سام و سیمرغ

سام نريمان، امير زابل و سرآمد پهلوانان ايران، فرزندي نداشت و از اينرو خاطرش اندوهگين بود. سرانجام زن زيبارويي از او بارور شد و کودکي نيکچهره زاد. اما کودک هرچند سرخ روي و سياه چشم و خوش سيما بود موي سر و رويش همه چون برف سپيد بود. مادرش...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حمیدرضا مشیر  | لینک ثابت |

خونخواهی منوچهر

زادن منوچهر

هنگامي که ايرج بدست برادرانش سلم و تور کشته شد، همسر او «ماه آفريد» از وي بار داشت. فريدون، شاهنشاه ايران، چون آگاه شد شادي کرد و ماه آفريد را گرامي شمرد. از ماه آفريد دختري خوبچهره زاده شد. او را به ناز پروردند تا دختري لاله رخ و سروبالا شد. آنگاه فريدون وي را به برادر زاده خود "پشنگ" که از نامداران و دلاوران ايران بود به زني داد.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط حمیدرضا مشیر  | لینک ثابت |

بررسی تطبیقی شخصیت آشیل-اسفندیار و رستم-هکتور در ایلیاد و شاهنامه

چکیده
 
دو همتای آشیل و هکتور، یعنی اسفندیار و رستم در حماسهء بزرگ منظوم ایرانی، شاهنامهء فردوسی (سدهء 4 ه) نقش مهمی دارند. شباهت های بین کارکرد آشیل و اسفندیار از یک سو، و هکتور و رستم از سوی دیگر اتفاقی نیست. مقالهء حاضر در صدد روشن شدن این نکته است که حکومت یونانی باختر (بلخ) در شمال شرقی ایران نخست در ماوراءالنهر و بلخ در طول 2500 تا 130 پ.م.، و آنگاه در درهء سند از 190 تا 50 پ.م.، و بعد در دورهء پادشاهان سلوکی از 312 تا 135 پ.م. باعث تاثیرات فرهنگی ماندگار یونانی در ایران زمین شد. یکی از این تاثیرات در سوگنامهء "رستم و اسفندیار" دیده می شود. آشیل و اسفندیارهر دو رویین تن اند. پاشنهء آشیل و چشم اسفندیار هر دو آسیب پذیر است. هر دو پهلوان به واسطهء یک نیروی مافوق طبیعی، کشته می شوند. مطابق ایلیاد هومر، ایزدان این کار را بر عهده دارند و بنابه توصیف شاهنامه، سیمرغ این نقش را ایفا می کند. در هر دو داستان، پهلوان اصلی از یک کشور بزرگ است و بر پهلوان سرزمین کهتر چیره می شود. شهر تروا و سیستان هر دو نابود می شوند و شهروندان نیز به هلاکت می رسند.
 
کلید وآژگان: آشیل، هکتور، رستم، اسفندیار، ایلیاد، شاهنامه، بلخ

ادامه مطلب
نوشته شده توسط حمیدرضا مشیر  | لینک ثابت |

برگزیده داستان های شاهنامه-داستان ایرج چهارشنبه بیست و یکم مرداد 1388 16:30

داستان ایرج

پس از آنکه پيوند سلم و تور و ايرج به فرخندگي به انجام رسيد فريدون اخترشناسان را بدرگاه خواند تا طالع فرزندان او را در گردش ستارگان ببينند و باز گويند. چون به طالع ايرج رسيد در آن جنگ و آشوب ديدند. فريدون اندوهگين شد و از ناسازگاري و نامهرباني سپهر در انديشه افتاد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حمیدرضا مشیر  | لینک ثابت |

برگزیده داستان های شاهنامه-فریدون و سه فرزندش چهارشنبه بیست و یکم مرداد 1388 0:6

فریدون و سه فرزندش

جشن مهرگان

‌فريدون نخستين روز مهرماه به تخت نشست و تاج کياني بسر گذاشت. مردم به شاهنشاهي او دل آسوده شدند و شادي کردند و آتش افروختند و باده نوشيدند و جشن بپا کردند و آن روز را عيد خواندند و اين عيد ساليان دراز در ميان ايرانيان بنام «جشن مهرگان» پايدار ماند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حمیدرضا مشیر  | لینک ثابت |

برگزیده داستان های شاهنامه-کاوه آهنگر دوشنبه نوزدهم مرداد 1388 11:17

کاوه آهنگر

دادخواهي کاوه

‌در همين هنگام خروش و فريادي در بارگاه برخاست و مردي پريشان و دادخواه دست بر سر زنان پيش آمد و بي پروا فرياد برآورد که «اي شاه ستمگر، من کاوه ام، کاوه آهنگرم. عدل و داد تو کو؟


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حمیدرضا مشیر  | لینک ثابت |

برگزیده داستان های شاهنامه-ضحاک ماردوش دوشنبه نوزدهم مرداد 1388 3:5

ضحاک ماردوش

ناسپاسي جمشيد

ساليان دراز از پادشاهي جمشيد گذشت. دد و دام و ديو و آدمي در فرمان او بودند و روز به روز برشکوه و نيروي او افزوده مي شد، تا آنجا که...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حمیدرضا مشیر  | لینک ثابت |

برگزیده داستان های شاهنامه-آغاز تمدن یکشنبه هجدهم مرداد 1388 16:50

آغاز تمدن

درآغاز مردمان پراکنده مي زيستند و پوشش از برگ مي ساختند و خورش آنان از گياه و ميوه درختان بود. کيومرث پادشاه نخستين جهان...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حمیدرضا مشیر  | لینک ثابت |

نخستین شاهان

کيومرث و سيامک

‌درآغاز مردم از فرهنگ و تمدن بهره اي نداشتند و پراکنده مي زيستند. نخستين کسي که بر مردم سرور شد و آئين پادشاهي آورد کيومرث بود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حمیدرضا مشیر  | لینک ثابت |

شاهنامه: گذار از اسطوره تا حماسه پنجشنبه پانزدهم مرداد 1388 13:25

شاهنامه: گذار از اسطوره تا حماسه

 

مقدمه

در این نکته که حماسهء ملی ایران بنیانی اساطیری دارد، اکثر دانشمندان اتفاق نظر دارند، اما باید چگونگی و کیفیت گذار از اسطوره به حماسه را در شاهنامه، تا آنجا که مقدور است، بررسی و تحلیل کرد. اساطیر هر ملتی پیرامون آفرینش، ایزدان، انسان و طبیعت، و ارتباط میان انسان و هستی، و نگهدارندهء کهن نمونه های آن ملت است. از این رو، اسطوره های شاهنامه به نوعی روایتگر ساختارهای اجتماعی، آیین ها و نمونه های اخلاقی و رفتاری ایرانیان باستان به شمار می روند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حمیدرضا مشیر  | لینک ثابت |

برگزیده داستان های شاهنامه پنجشنبه پانزدهم مرداد 1388 13:3

برگزیده داستان های شاهنامه

آن چه در اين کتاب مي خوانيد داستان هاي شاهنامه است به نثر از آغاز تا پايان پيروزي کي کاوس بر شاه مازندران.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حمیدرضا مشیر  | لینک ثابت |